GENERALFORSAMLING

Ryslinge Gymnastikforening inviterer til årets generalforsamling samt fælles afslutning på sæsonen med alle instruktører og forældre.

 

Foreningen giver øl og vand og cafeteriaet er åbent.

Mvh Bestyrelsen

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Formanden byder velkommen
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning
4. Godkendelse af beretning
5. Kassereren aflægger årsregnskab
6. Godkendelse af årsregnskab
7. Fremlæggelse af budget
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til paragraf 3
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk