Generalforsamling Ryslinge gymnastikforening torsdag den 13. august 2020
 
 
 1. Valg af dirigent v/alle
  Birgit Magaard blev valg.
  Vurdering af at mødet er varslet i god tid og optælling af antallet af fremmødte til 10 personer v/Birgit Magaard. Valg af referent: Jane Rohde
   
 2. Formandens beretning v/Tina Orsero
  Ingen bemærkninger til formandens beretninger. Beretningen er godkendt.
   
 3. Kasseren aflægger regnskab.
  Regnskabet blev omdelt til alle og posterne blev gennemgået v/kasserer Ann-Sofie Lejlann Jensen
Regnskabet blev godkendt af revisor den 5. marts 2020.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.
 
 1. Valg til bestyrelse
  Opstillet og nyvalgt:  
  Hanne Søgaard: Bestyrelsesmedlem
  Jeppe Barsøe Jessen: Bestyrelsesmedlem
  Monica Søgaard: Suppleant
  Ikke på valg:
  Tina Orsero: Bestyrelsesmedlem
  Katrine Lønberg Nielsen: Bestyrelsesmedlem
  Jane Rohde: Bestyrelsesmedlem

  Revisor genvalg:
  Revisor Bent Mikkelsen og Mogens Ladefoged
  Revisorsuppleant: Birgit Magaard
   
 2. Præsentationsrunde alle deltagere
 
 
Efter mødet:
 
 • Nøgler og overblik
 • Der skal købes isposer
 
Opgavefordeling:
 
Tina: Børneattester
Katrine: GDPR, conventus
Monica: Kasserer
Jane: Kontakt til cafeteria, referater
Jeppe: Kontakt til trænere på børneholdene
Hanne: Kontakt på ældreholdene
 
Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk