KONTINGENT OG INDMELDELSE

 


Deltagerlister

Det påhviler instruktøren snarest og senest efter 3. træningssamling at fremsende deltagerliste til foreningens kasserer (Jette Hansen).
Disse deltagerlister danner grundlag for opkrævning af kontingent, hvorfor det er meget vigtigt, at ændringer til indsendte lister også tilgår kassereren.
Girokort vil blive udleveret til instruktøren til uddeling på holdet.

Deltagerlister til holdet mailes rundt til instruktørerne umiddelbart inden sæsonstart. Til instruktører uden mailadresse udleveres listerne eller de kan hentes hos kasserer Jette Hansen.
 

Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk