Referat bestyrelsesmøde den 24. august 2020
 
 1. Børneattester: Tina er i gang med at indhente og sørge for at børneattester er klar inden opstart af den nye sæson
   
 2. Corona
  Afspritning af redskaber og opmærksomhed på, hvilken type sprit redskaberne kan tåle og hvad der er nemmest for instruktørerne.
  Mange redskaber tåler muligvis ikke afspritning.
  Turboholdet: Besluttet at vi ikke afspritter redskaber men sørger for at børnene spritter hænder af inden de springer.
  Spilopper: Trænerne sørger for at børnene spritter eller vasker hænder løbende afhængig af aktiviteterne.
  Voksenhold: Instruktører sørger for løbende at der sprittes eller vaskes hænder afhængig af aktiviteterne.
  Katrine formidler dette til Friskolen og Tina formidler til Tre Egeskolen.  
  Tina sørger for indkøb.
  Corona-retningslinjer til medlemmer lægges på facebook.
   
 3. Friskolen
  Ny kontaktperson til Friskolen: Katrine. Katrine tager kontakt vedr.
  Opmærksom på at Friskolen selv har lagt beslag på Salen i uge 38, der kan tilbydes alternativ træning i uge 42 eller uge 7. Det skal trænerne være opmærksomme på.
  Tina skriver en mail til dem der har hold på Friskolen.
   
 4. Reklame for sæsonstart:
  Facebook
  Jane laver forslag til børnehold opslag A5 og koordinerer med Katrine ift. uddeling på hhv Tre Ege og Friskolen.
  Snakket om at være tidligere ude med reklame for holdene til næste år, eventuelt med husstandsomdeling.
   
 5. Udlån af gymnastikforeningens redskaber i hallen til Tre Egeskolen. Der er for år tilbage indgået en aftale med Tre Egeskolen om at de kan låne redskaber når de er i hallen.
  Ifølge Hallen er der en aftale om, at Ryslinge Gymnastikforening har et lokale i hallen mod at Hallen må låne redskaberne ud til Friskolen og Tre Egeskolen.
  Drøftelse af om rimeligheden af, at gymnastikforeningen alene skal betale for vedligehold, reparation og indkøb.
  til et senere møde: Skriv til Hallens bestyrelse om problematikken.
   
 6. Nat i Hallen fredag den 23. oktober 18.30-20.00
   
 7. Der er indkøbt 4 gavekort på 200 kr. plus kort til Ringe Handelsstandsforening med en stor tak for tiden og indsatsen til:
  Dorte Østertoft, træner og bestyrelsesmedlem
  Anne Lejann, bestyrelsesmedlem og kasserer
  Lis, træner for ældregymnastik igennem sidste 20 år afsluttede med sidste sæson
  Cecilie, bestyrelse og træner på børneholdene igennem mange år.
 
 
 
Senere møder:

- Skriv til hallens bestyrelse om udlån af redskaber, herunder dokumentation for aftalen om udlån af redskaber (referat 24.08.20). Dorthe eventuelt deltage i et møde med Hallen. Evt. tage betaling/leje for udlån af redskaber.
- Nat i Hallen nærmere planlægning
Vedtægter v/Tina
Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk