Referat trænermøde Ryslinge Gymnastikforening torsdag den 13. august 2020
Deltagere
Trænere: Poul, Hanne, Jeppe, Lasse, Susanne, Mette
Bestyrelse: Tina, Dorthe, Anne, Jane
 
 • Kort præsentationsrunde
   
 • De der træner børn udfylder papir til indhentelse af børneattest. Skal godkende skema I E-Boks. Når Gymnastikforeningen har modtaget børneattesterne skrives dette i referat fra næste bestyrelsesmøde og børneattesterne slettes efterfølgende.
   
 • Orientereret trænerne om at bestyrelsen har godkendt forhøjelse af kontingenter på holdene, herunder for spilopperne og turboholdet således at opvisningstøj fremadrettet er inkluderet. Se priserne på www,ryslingegf.dk.
   
 • Corona-retningslinjer
  Uddelt corona-retningslinjer til trænerne. Udleveret håndsprit til alle trænere og vi får bestilt sprit-kit og gummihandsker til redskaberne. Der er link til retningslinjerne på www.ryslingegf.dk
  Drøftet at aktivitererne så vidt muligt tilpasses ift. retningslinjerne samt at forældre i højere grad kan inddrages til at hjælpe så retningslinjerne, dog med opmærksomhed på at arealkravet overholdes. 
  Opmærksomhed på hyppigt at gøre medlemmerne opmærksomme på, at retningslinjerne står på hjemmesidne og bede om at sætte sig ind i dem.  
  Dorthe undersøger om der gøres ekstra rent på friskolen inden træning.
   
 • Opmræksomhed på, at børn på turboholdet ikke må opholde sig i cafeteriaet inden træning, dvs. at de skal ikke sendes fra SFO i for god tid. Opmærksomhed på om børnene skal følges til hallen.
   
 • Trænerne skal sættes i conventus ved Anne/kasserer.
  Vigtigt at forældrene skiver barnets cpr. og egne kontaktoplysninger ved tilmelding.
  Trænerne tjekker at medlemmerne har betalt.
   
 • Nat i Hallen fredag den 23. oktober 2020 kl. 18.30-20.00. Sæt gerne kryds í kalenderen og vi håber at så mange trænere som muligt kan komme og hjælpe. Vi sender mere information.
   
 • Vi er blevet en del af cafeteriaet så medlemmer er meget velkomne til at sige til hvis de vil hjælpe til. Dette beskrives også på hjemmesiden.
   
 • Spørgsmål angående trænerens opgave. Tjek løbende op på redskabsrummet at der bliver passet på tingene idet de fleste redskaber er indkøbt af Ryslinge GF.
 
Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk