Den 5. maj 1992 blev Ryslinge Gymnastikforenings Støtteforening oprettet ved en adskillelse af Ryslinge Gymnastikforening og “Festival-udvalget”, som var et specielt udvalg i Ryslinge Gymnastikforening.

Støtteforeningen fik til opgave gennem forskellige aktiviteter og arrangementer at indsamle midler til gavn for Ryslinge Gymnastikforenings medlemmer, idet der af Støtteforeningens midler kan søges tilskud til forskellige aktiviteter og initiativer, indkøb af redskaber og lign.

Støtteforeningen blev lukket den 24 August 2002
Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk