Velkommen til sæson 2016/17
 i Ryslinge Gymnastikforening



HUSK GENERALFORSAMLING!


 

Mandag den 31. Oktober 2016 afholdes Ryslinge Gymnastikforenings
Generalforsamling.
 
Dette kommer til at foregå i Ryslinge Hallen kl. 19.30 - 21.00
Ellehavevej 1, 5856 Ryslinge
 
Dagsordenen bliver som følgende;
 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af beretningen
 5. Årsregnskabet aflægges
 6. Godkendelse af årsregnskabet
 7. Fremlæggelse af budget ved kassereren
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant



 
Ryslinge Gymnastikforening. Telefon Nr. 5170 7013. CVR. NR. 30470478. ryslingegf@live.dk