Om Ryslinge Gymnastikforening

Foreningen drives af frivillige kræfter - en bestyrelse og en masse instruktører. Bestyrelsen sammensættes ved den årlige generalforsamling (afholdes inden udgangen af oktober).

Historie

Ryslinge Gymnastikforening er stiftet den 3. marts 1987 som selvstændig forening. Tidligere var den en del af Ryslinge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Disse varetager de daglige bestyrelsesopgaver i foreningen.


Den 5. maj 1992 blev Ryslinge Gymnastikforenings Støtteforening oprettet ved en adskillelse af Ryslinge Gymnastikforening og “Festival-udvalget”, som var et specielt udvalg i Ryslinge Gymnastikforening.
Støtteforeningen fik til opgave gennem forskellige aktiviteter og arrangementer at indsamle midler til gavn for Ryslinge Gymnastikforenings medlemmer, idet der af Støtteforeningens midler kan søges tilskud til forskellige aktiviteter og initiativer, indkøb af redskaber og lign.

Støtteforeningen blev lukket den 24. august 2002.


Forsikring: Al idræt er forbundet med risiko for ulykker. Derfor vil Ryslinge Gymnastikforening gerne opfordre sine medlemmer og instruktører til at tegne en forsikring, så man er dækket i hele fritiden. Foreningens forsikring dækker IKKE aktive medlemmer.

Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk