FORENINGSLIV FOR ALLE

INDIVIDUEL STØTTE TIL BØRN OG UNGE AF VANSKELIGT STILLEDE FORÆLDREPULJEN OG DENS FORMÅL

DGI administrerer midler fra Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) med det formål, at flere børn og unge af vanskeligt stillede forældre deltager i det lokale foreningsliv. HVEM KAN SØGE?

Alle DGI-foreninger kan søge på vegne af konkrete medlemmer, der er vanskeligt stillede, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten. 

Det kan være
  • Børn og unge op til 18 år, hvis forældre har etnisk minoritetsbaggrund og er økonomisk vanskeligt stillede
  • Børn og unge op til 18 år, af vanskeligt stillede forældre med etnisk dansk baggrund


HVORDAN SØGER MAN?


Kontakt os på mail ryslingegf@live.dkså hjælper vi dig med at søge om tilskud til medlemskontingent.
Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk