Kære instruktører - TUSIND TAK for jeres store indsats!

Vi søger løbende instruktører/trænere til nye eller nuværende hold.
Hvis du vil være med på holdet, eller blot er nysgerrig efter at høre mere, så kontakt os endelig.

Her følger lidt praktisk information:

Kontingent/indmeldelse

Det påhviler instruktøren snarest og senest efter 3. træningssamling at kontrollere deltagerlisten. Bestyrelsen kan herefter sikre indmeldelse og betaling af kontingent.

Uheld under træning
Hvis en gymnast kommer til skade under træning, skal du som instruktør:
- Hente is og elastikbind - dette finder du i skabet ved indgangen i 
Ryslingehallen eller gymnastikforeningens skab på Friskolen.
- Lægge gymnasten ned og hæve det tilskadekomne sted (ankel, knæ, håndled, albue) i forhold til kroppen.
- Vurdere skaden på stedet. Lade være med at flytte gymnasten, specielt ikke hvis der er tale om nakke- eller rygskader. Ring da efter ambulance.
- Rulle elastikbind om det tilskadekomne sted (ankel, knæ, håndled, albue). Binde is fast på stedet med endnu et elastikbind.
- Ringe til gymnastens forældre, hvis det er et barn. Er der brug for ambulance, og barnets forældre ikke har mulighed for at tage med på skadestuen, skal du som instruktør tage med.

Vedr. isposer og elastikbind:
Gymnasten må gerne låne elastikbindene med hjem, men de skal afleveres igen. Hvis der er brugt isposer, skal bestyrelsen kontaktes. Det er vigtigt, da der skal fyldes op.

Skattefri godtgørelse
Alle instruktører i Ryslinge Gymnastikforening er "ulønnede". Det betyder, at der ikke kan udbetales skattepligtig løn for arbejdet. Til gengæld udbetales skattefrie godtgørelser - dog må disse iht. skattereglerne ikke overstige 2.400 kr. om året.

Takster for trænergodtgørelse (sæson 2021/2022)
Ansvarlig instruktør: 2250 kr.
Ansvarlig instruktør v/2: 2000 kr.
Hjælpetræner o. 18 år: 1750 kr.
Hjælpetræner u. 18 år: 1125 kr.

Der tildeles 1 hovedinstruktør for de første 10 gymnaster, herefter 1 hjælpeinstruktør pr. 10 gymnaster.
Hvis der er flere instruktører på et hold, end bestyrelsen har besluttet at udbetale godtgørelser til, kan disse vælge at fordele den samlede godtgørelse mellem sig. Husk blot at informere bestyrelsen herom.

Derudover udbetales godtgørelse for 1 time ifm. pålagte arrangementer, f.eks. gymnastikopvisning.

Kørselstilskud
Det er muligt at få udbetalt kørselstilskud med statens laveste takst for de km, der samlet ligger ud over 20 km pr. gang (1,90 kr. pr. km i 2021). Unge studerende instruktører, der bor over 10 km fra træningsstedet, kan ansøge bestyrelsen om dækning af buskort. Der ydes ikke kørselstilskud til stævner eller lign.

Trænerkurser m.m.
DGI afholder hvert år en række kurser og arrangementer. Det er altid muligt at deltage i disse som instruktør, bare tag fat i bestyrelsen.

Ryslinge Gymnastikforening betaler udgifter til kurser og lign. under forudsætning af, at instruktøren indsender en ansøgning senest 14 dage inden kursets start. Med ansøgningen vedhæftes kopi af kursusbeskrivelsen, idet denne skal anvendes ifm. kursustilskud fra kommunen.
Der ydes kørselstilskud i det omfang, der udbetales godtgørelse fra arrangørens (f.eks. DGI) side.

Ryslinge Gymnastikforening - CVR 30470478 - ryslingegf@live.dk